Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg og leverancer, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt.

MedieTek A/S levere og sælger udstyr og ydelser til Erhverv- Stat, Amt, Kommuner samt institutioner og organisationer. Dette sker efter aftaleloven med 1 års garanti fra fakturadato.

Tilbud

Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført, er ethvert tilbud bindende for sælger i 8 dage. Opgivne leveringstider er efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg.

Fakturering

Udstyr faktureres som hovedregel løbende ved levering, eller når det er klar til afhentning. Ved nye kunder, gælder forudbetaling altid, uanset hvad der er angivet i tilbud eller ordrebekræftelsen.

Udskydes levering efter købers ønske, eller andre forhold der kan tilregnes køber, vil fakturering ske udfra oprindelig aftale.

Fragt og forsikring

Alle leverancer tillægges fragt og fragtforsikring med mindre andet er aftalt.

Pris

Prisangivelser telefonisk, på tilbud, website, kataloger, prislister etc. er oplyst netto kontant excl. moms – og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for udefra kommende prisstigninger.

Betaling

For kreditgodkendte konto kunder er MedieTek’s standard betalingsbetingelser 8 dage netto.

For de kontokunder der har brug for længere kredit, kan vi tilbyde udvidet betalingsbetingelser mod et fakturatillæg.

8 dage netto Kontantpris

Løbende mdr. + 30 dage Faktura tillæg 1,5%

Løbende mdr. + 60 dage Faktura tillæg 3%

Løbende mdr. + 90 dage Faktura tillæg 4%

Ved større ordre eller skaffevare opkræves hel eller delvis betaling forud.

Levering

Overholdelse af den aftalte leveringstid forudsætter at:

* køber efter ordrebekræftelse ikke ønsker ændringer til det aftalte.

* den aftalte udbetaling har fundet sted i rette tid.

* levering ikke umuliggøres af strejke, lockout, krig, brandskade, handels- og valutarestriktioner, vareknaphed eller anden form for force majeure, der var sælger ubekendt på tidspunktet for købers afgivelse af endelig bestilling.

Erstatning

Der ydes ikke erstatning for tab, opstået i forbindelse med forsinket levering.

Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse. Er en forsendelse beskadiget skal

køber straks rette henvendelse til den der har transporteret varen.

Risikoen for den købte vare overgår til køber ved levering eller afhentning.

Indsigelse

Ved systemsalg er køber forpligtiget til at fremkomme med indsigelse senest 8 dage efter afleveringsforretning, der skal afholdes senest 14 dage efter MedieTek’s klarmelding, såfremt en sådan er aftalt. Sker dette ikke, mister køber retten til at gøre indsigelse.

Garanti & Reklamationsret

Der ydes 12 mdr. garanti på nyt udstyr og 3 mdr. reklamationsret på brugt- og demoudstyr med mindre andet er beskrevet på faktura, eller på særskilt skriftlig aftale mellem køber og sælger.

Garantien er kun gældende, såfremt brugs- monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

I garanti perioden foretages gratis udskiftning af dele med materiale- eller fabrikationsfejl. Skader opstået som følge af slidtage, vold, fejlbehandling, manglende vedligeholdelse og lign. er ikke omfattet af garantien. Der ydes ingen garanti på sliddele som: lamper, ledninger og udvendige stik, batterier e.t.c. Garantien omfatter udelukkende materialer og arbejdsløn til udbedring af fejlen. Evt. kørsel og køretid, transport af udstyr, og udførelse af arbejde uden for normal arbejdstid, betales af køber efter regning.

I tilfælde af at der ikke konstateres fejl på udstyret beregnes gebyr for eftersyn.

Der ydes ikke erstatning på tabte data på indleverede media, for driftstab eller skader på købers eller tredjemands ejendele eller person, selv om skader er opstået som følge af fejl eller mangler i leveringen. Det er ligeledes købers ansvar at foretage fornøden back-up af data.

Ved reklamation skal købs-faktura nr. og dato oplyses.

Returvarer

Vare tages kun retur ved forudgående aftale mellem køber og sælger. Varen skal fremstår som ny i ubeskadiget emballage. Når varen er modtaget retur og godkendt af sælger, krediteres varen. Der beregnes 15% af fakturaprisen i returneringsgebyr, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger overfor køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i væsentlig samme stand og mængde, som de blev modtaget hos køber.

Skaffevarer kan ikke returneres.

Værneting

Århus Byret som værneting.

Revideret 9. Maj 2018