Select Page

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MedieTek Systems ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

MedieTek Systems ApS, Pinusvej 21, 3200 Helsinge

CVR-nr.: DK43187864 – Telefon: +45 87700180

E-mailadresse: sales@medietek.eu

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

* Udarbejdelse af tilbud på varekøb hos MedieTek Systems ApS

* Realiserede salg hos MedieTek Systems ApS

* Vores opsøgning i offentlig tilgængelige kilder.

Formålet med indsamlingen er:

* Formål: At levere produkter og ydelser samt opfylde garanti forpligtelser og service i denne forbindelse.

Vi indsamler følgende oplysninger om dig:

* Navn, Firmanavn, firma adresse, e-mail, telefonnummer, CVR- nummer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

* Bogføringsloven, Kapitel 5 – krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

Opbevaring af dine personoplysninger:

* Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kontakten til dig stadigvæk er relevant i forhold til garanti, service og opdatering af de varer/ydelser du har modtaget fra , når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1 .version af MedieTek Systems ApS persondatapolitik skrevet 01.04.2022.